Filter

ART-Forum

Niet actief

Met het ART-Forum project bestuderen de partners de mogelijke impact van zelfrijdend personen- en vrachttransport is op onze samenleving.

Lees meer

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Niet actief

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was een vrijwillige overeenkomst waarbij de ondertekenaars elkaar en externen ondersteunden om hun mobiliteit duurzamer te oraniseren.

Lees meer

e-Deal

Niet actief

Met dit project begeleidden we lokale overheden en bedrijven om de stap naar elektrische autodelen te zetten. 

Lees meer

Testrijders

Niet actief

Binnen dit project ging 20 testrijders de uitdaging aan om gedurende een jaar een elektrische auto te delen.

Lees meer

Verover de Ruimte

Niet actief

Met de campagne ‘Verover de Ruimte’ geven we parkeerplaatsen een nieuwe invulling om de ruimtewinst van duurzame mobiliteit en autodelen zichtbaar te maken.

Lees meer

STARS

Niet actief

Autodelen.net was partner in het Europese Horizon 2020 onderzoeksproject STARS (Shared mobility opporTunities And challenges foR European citieS).

Lees meer

Autodelen Meetjesland

Niet actief

Met autodelen meetjesland zetten we in samenwerking met Natuurpunt en Partners Meetjesland autodelen op de kaart in het Meetjesland. 

Lees meer

Buddy

Niet actief

Autodelen.net rolde een buddy-project uit, in Gent, Leuven en Antwerpen met de bedoeling om de doelgroep die autodelen bereikt te verbreden. 

Lees meer

Autodeelsalon

Niet actief

Maak kennis met autodelen en de verschillende aanbieders op een autodeelsalon. Autodelen.net helpt je als gemeente of stad op weg om zelf zo’n autodeelsalon te organiseren. 

Lees meer

Autodelen.net stuurt regelmatig updates over autodelen en gedeelde mobiliteit. We maken onderscheid tussen beleids- en sectornieuws en updates voor de (beginnende) autodeler.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief