Lokale overheden

Autodelen in een stad of gemeente een succes maken, gebeurt niet vanzelf. Er moet voldoende aanbod zijn,  het aanbod moet bekend zijn bij de inwoners en mogelijke drempels moeten worden weggewerkt. En autodelen is vooral een lokaal verhaal. Het lokaal bestuur is een spilfiguur om autodelen van de grond te krijgen. Kijk in het menu welke acties je kan ondernemen als lokale overheid.

Vele informatie bundelden we in de inspiratiegids ‘Inzetten op koolstofvrije deelmobiliteit dankzij het LEKP’. Met het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen om op vier concrete werven (planten van bomen, energetische renovaties, toegangspunten voor deelmobiliteit en ontharding) lokaal een grote sprong voorwaarts te zetten en zo mee werk te maken van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Met deze gids willen we steden en gemeenten inspireren om de derde pijler van het LEKP optimaal te benutten.