Een stimulerend kader

De juiste omkadering is van cruciaal belang voor het welslagen van autodelen. Wat kan je doen als lokaal bestuur?

  1. Als lokale overheid heb je nood aan transparante, objectieve informatie over autodelen en aan een duidelijk stimulerend autodeelbeleid, zowel voor de consument, de overheid als de autodeelorganisaties zelf. Een autodeelactieplan is het middel bij uitstek om een langtermijnvisie te ontwikkelen waarbij autodelen en gedeelde mobiliteit in de gemeente exponentieel groeien.
  2. Zet in op de uitrol van mobipunten. Lees er hier meer over.
  3. Een lokale overheid kan via het parkeerbeleid mee het succes bepalen van autodelen. Autodelen zorgt voor meer open ruimte in de stad en verhoogt de leefbaarheid van buurten doordat er minder wagens in omloop zijn. Naarmate het aantal deelwagens toeneemt, zal de stad bijgevolg minder openbare parkeerplaatsen beschikbaar moeten stellen voor de bewoners. Klik hier voor meer info over een autodelen stimulerend parkeerbeleid.