Autodeelaanbod

Als lokale overheid kan je op verschillende manieren een aanbod van deelwagens creëren:

  1. Heel wat steden en gemeenten beschikken over een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt. Het delen van deze eigen wagens met de inwoners is een inventieve oplossing om kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente te stimuleren. Klik hier voor meer info over het delen van je eigen wagenpark.
  2. De meeste steden en gemeenten staan vol met onderbenutte wagens. Door burgers te ondersteunen bij het delen van hun eigen wagens werkt de gemeente niet enkel aan de eigen klimaatdoelstellingen, ook burgers krijgen er extra mobiliteitsoplossingen en leefbare buurten bij. Klik hier over meer info over het delen van particuliere wagens.
  3. Daarnaast kan een gemeente ook de opstart van een volwaardig autodeelsysteem mee financieren bij de opstartfase. Dit kan door het principe van de degressieve afnamegarantie te gebruiken. Er kunnen afspraken gemaakt worden met de respectieve autodeelaanbieders om de deelwagens tijdens de kantooruren vast te reserveren voor het gemeentepersoneel. Autodelen.net raadt echter aan om als gemeente ook gewoon te reserveren voor de periodes dat de wagen nodig is.
  4. Stimuleer derden om in te zetten op autodelen. Dat kan bv. door de financiële ondersteuning van vzw’s bij het delen van de eigen wagens, bijvoorbeeld ook rolstoelvriendelijke wagens.

Raadpleeg voor meer info de inspiratiegids ‘Inzetten op koolstofvrije deelmobiliteit dankzij het LEKP’.